• 1_hp.jpg

  Vítejte na britské vysoké škole - dvanáct let v Praze!

 • Prague College nabízí skvěléstudijní i pracovní příležitosti!

  Prague College nabízí skvělé studijní i pracovní příležitosti

 • Většina studentů na Prague Collegenavštěvuje denní studium!

  Většina studentů na Prague College navštěvuje denní studium

 • Naši lektoři přichází z významnýchuniverzit celého světa!

  Naši lektoři přichází z významných univerzit z celého světa

Prague College, britská vysoká škola v Praze, nabízí magisterské a bakalářské programy na třech fakultách: Business, Art & Design, Media & IT.

Mezinárodní prostředí školy je tvořeno studenty z více než 90 zemí světa, kteří mají možnost sdílet s lektory a ostatními studenty své zkušenosti nápady a příležitosti. Naším základním cílem a závazkem je poskytovat studentům nejen vynikající teoretické, ale i rozsáhlé praktické zkušenosti. Studenti mají možnost spolupracovat s různými organizacemi či firmami a nabyté zkušenosti tak mohou následně využít i ve své kariéře.

 • Mezinárodně uznávané tituly jsou udělovány ve spolupráci s britskou veřejnou vysokou školou Teesside University, která byla ve Velké Británii zvolena Univerzitou roku (Times Higher Education, 2009/2010).
 • V souladu s akreditační zprávou dle britského vzdělávacího systému dosahuje Prague College každoročně, počínaje rokem 2008, nejvyšší akademické úrovně.
 • Prague College byla v roce 2012 a 2013 uvedena v publikaci Cambridge University Students Union zvaném Strategies for Success, který doporučuje naši vysokou školu jako vzdělávací instituci nabízející jedinečné výhody a zkušenosti. Průvodce popisuje Prague College jako "stále atraktivnější volbu pro britské absolventy, kteří chtějí praktické univerzitní vzdělání".
   

Mise a vize

Prague College je moderní vysokoškolská instituce, zabývající se akademickou činností a jejím propojováním v rámci konkrétních projeků napříč různými disciplínami. Naším posláním je poskytnout jak vynikající příležitosti, tak i široký přístup k univerzitnímu vzdělání.

 • Nabízíme přístup založený na letitých zkušenostech, zaměřený na úspěšné uplatnění absolventů v daných oborech.
 • Jsme mezioborová instituce s uplatněním na lokálním i mezinárodním trhu.
 • Zavázali jsme se podporovat aktivity, které pomáhají rozvíjet místní i mezinárodní komunity.
 • Našimi základními hodnotami je otevřený, upřímný a odpovědný přístup v práci se studenty, lektory, zaměstanci i našimi partnery.
 • Vytváříme rozmanité vzdělávací prostředí, které podporuje inovace a podněcuje úsilí napomáhající splnění vlastních cílů.
 • Výzkumná činnost je významnou součástí naší výuky.