• 1_hp.jpg

  Vítejte na britské vysoké škole - dvanáct let v Praze!

 • Prague College nabízí skvěléstudijní i pracovní příležitosti!

  Prague College nabízí skvělé studijní i pracovní příležitosti

 • Většina studentů na Prague Collegenavštěvuje denní studium!

  Většina studentů na Prague College navštěvuje denní studium

 • Naši lektoři přichází z významnýchuniverzit celého světa!

  Naši lektoři přichází z významných univerzit z celého světa

Prague College, britská vysoká škola v Praze, nabízí magisterské a bakalářské programy na třech fakultách: Business, Art & Design, Media & IT.

Naším základním cílem je poskytovat studentům nejen solidní teoretické znalosti, ale i profesně zaměřené odborné vzdělání úzce propojené s praktickou přípravou na úspěšné uplatnění na místním i mezinárodním pracovním trhu. Studenti mají možnost spolupracovat s konkretními organizacemi a firmami a získané kontakty i praktické zkušenosti následně využít ve své kariéře.

Námi poskytované vzdělání je plně mezinárodně uznatelné. Výuka ve všech programech probíhá v anglickém jazyce. Mezi pedagogy jsou absolventi předních evropských a severoamerických univerzit a přednášejí u nás hostující profesoři i odborníci z domácí a mezinárodní praxe.


Akreditace

Naše bakalářské a magisterské studijní programy jsou akreditovány dle právních předpisů Velké Británie a tituly jsou udělovány univerzitou v Teesside, která patří k 10 procentům nejlepších univerzit světa (Times Higher Education World University Rankings 2016).


Registr vysokých škol v ČR

Prague College se na základě novely zákona o vysokých školách přihlásila v roce 2016 na Ministerstvo školství k plnění informační povinnosti jako pobočka zahraniční VŠ působící v ČR. Jako první instituce tohoto typu získala oprávnění zde poskytovat vzdělávání v bakalářských a magisterských programech akreditovaných dle právních předpisů Velké Británie.

Přečtěte si více


Kvalita

Krom pravidelného interního hodnocení probíhá na Prague College třikrát do roka externí kontrola kvality studijních programů, která se zaměřuje na metody a formy výuky, posouzení hodnotících kritérií a dodržování britských univerzitních předpisůVšechny programy jsou hodnoceny a schvalovány prostřednictvím britských externích examinátorů v souladu se striktním systémem zajišťování kvality vysokoškolských výukových programů.


Finanční náročnost

Studiem v Praze můžete výrazně snížit své náklady na vzdělání. Poplatky za studium na Prague College jsou v porovnání s výdaji za školné ve Velké Británii přibližně o 4procent nižší. Nezanedbatelnou výhodou jsou samozřejmě také nižší životní náklady v České republice.

Pro více informací o našich studijních programech vyplňte prosím přiložený formulář nebo nám pošlete e-mail na admissions@praguecollege.cz. Těšíme se na setkání s Vámi!