• School of Media & IT

School of Media & IT

 • MSc Computing
 • BSc (Hons) Computing
 • Kombinované studium: BSc (Hons) Computing
 • BA (Hons) Creative Media Production
 • HND Creative Media Production
 • HND Computing & Systems Development
 • Professional Diplomas

Fakulta School of Media & IT nabízí inovativní a interaktivní přístup k výuce širokého spektra předmětů - programování, správa a navrhování sítí, databázové struktury, webdesign, technická podpora, informační systémy, multimédia, tvorba a vývoj her a další. Absolventi programu komunikačních a mediálních studií jsou vybaveni znalostmi z oblasti kritických teorií medií a zároveň připraveni pro práci nejen v tradičních médiích (tisk, film, fotografie), ale i v širokém spektru tzv. nových médiích, včetně sociálních a elektronických medií, PR a reklamy. Tento program je momentálně realizován podle britského systému odborných kvalifikací HND (Higher National Diploma) formou dvouletého studia v oboru Creative Media Production. Od r. 2018 budou mít jeho úspěšní absolventi možnost nastoupit do třetího ročníku a získat titul BA (Hons) Creative Media Production. 

Díky praktickému zaměření této fakulty z ní vycházejí  absolventi s vysokým potenciálem zaměstnanosti, a jsou žádáni zaměstnavateli nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Proč studovat na této fakultě

 • Studenti, lektoři a profesionálové z celého světa
 • Inovační mezinárodní workshopy, které se soustředí na podstatné a významné aspekty současného IT
 • Master Speaker Series - přednášky odborníků a osobností z oblasti obchodu, IT a kultury  
 • Třídy s nízkým počtem studentů umožňující individuální přístup k jednotlivým studentům
 • Ojedinělé propojení výuky a rozvoje tzv. soft a hard skills (technické a sociální dovednosti) v oboru IT