• slide-summer-3
 • slide-2019-20-1
 • slide-openstudio-1
 • slide-openday-4

School of Art & Design

 • MA Fine Art
 • MA Future Design
 • BA (Hons) Graphic Design
 • BA (Hons) Fine Art Experimental Media
 • Foundation Diploma in Art, Design and Media Practice / Nultý ročník 

Na fakultě School of Art & Design můžete získat britské magisterské a bakalářské tituly v oboru Graphic Design a Fine Art Experimental Media. Klademe důraz na aktivní zapojení studentů do konkrétních projektů, workshopů a konferencí. Program dává studentům příležitost zvládnout a zároveň kombinovat současné umění s experimentálními a novými medii. V průběhu tří let svého bakalářského studia získávají studenti zkušenosti v komponování s použitím kresby, malby, animace, videa, zvuku, textu, interaktivních 3D prostorů a moderních 3D herních technologií, custom and hacked interfaces. Prakticky se seznámí s principy funkce protokolů v datových sítích a kódováním, konstrukcí a aktivací atypického mediálního prostředí a performance. Do navazujícího magisterského programu se mohou hlásit také absolventi ostatních spřízněných výtvarných oborů se zájmem o tvorbu založenou na interdisciplinárních principech, samostatném výzkumu a projektech.     

Proč studovat na této fakultě 

 • Mezinárodně uznávané vysokoškolské vzdělání
 • Kvalifikovaní odborníci a umělci se zaměřují na rozvoj kreativity a inovativního myšlení studentů
 • Kombinace teoretických a praktických projektů, workshopy a pravidelné přednášky významných umělců a designérů (Visiting Artist & Lecture Series),
 • Kvalitní technické vybavení, výtvarné ateliéry (Biskupský dvůr v Praze 1)
 • Studenti a lektoři z celého světa