• School of Business

    School of Business

  • School of Art and Design

    School of Art & Design

  • School of Media & IT

    School of Media & IT

Programy a fakulty

Prague College se člení na 3 fakulty, které zájemcům nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech.Všechny programy jsou akreditovány a absolventské tituly BA (Hons), BSc (Hons), MA, MSc jsou udělovány britskou veřejnou vysokou školou Teesside University, což zajišťuje vysokou kvalitu studia v souladu s přísnými britskými požadavky.

School of Business

Fakulta je zaměřena na studium obchodu, podnikání a marketingu. Kromě teoretické výuky jsou studenti prostřednictvím úzké spolupráce s firemními partnery na místní i mezinárodní úrovni zapojeni do projektů zaměřených na získávání konkrétních praktických dovedností, jež jim umožňují již v době studia aplikovat získané znalosti v podnikatelské a obchodní praxi. Mimo jiné poskytujeme také přípravné kurzy ke zkouškám pro získání celosvětově uznávané kvalifikace v oblasti financí a účetnictví ACCA a CIMA.

Jednotlivé studijní programy jsou komponovány tak, aby umožnily studentům rozvíjet specifické dovednosti a hodnoty související s různými oblastmi obchodu, marketingu a managementu. Jsou zaměřeny na budoucí rozvoj kariéry, ale i na vytváření etických předpokladů pro pochopení celospolečenského vlivu jejich profesní činnosti na pozadí změn představovaných změnami klimatu, migrací a dalších. Je nezbytné, aby si dnešní studenti - manažeři nebo podnikatelé zítřka – plně uvědomovali globální povahu moderního podnikatelského prostředí a porozuměli tomu, jak kulturní, právní a institucionální rozdíly ovlivňují fungování podniků.School of Art & Design

Studium nabízí vzdělání v tradičních výtvarných disciplínách, jakož i v oblastech designu a nových experimentálních médií vizuální komunikace. Výuka probíhá v renovovaných a špičkově vybavených ateliérech pod vedením mezinárodního týmu pedagogů a osobností umělecké scény. Důraz je kladen na aktivní zapojení studentů do projektů a workshopů v oblastech kresby a malby, fotografie, reklamy, typografie, počítačové grafiky a její využití v praxi, včetně 3D animace a web designu, zvukového designu, interaktivních systémů
a video produkce.
School of Media & IT

Fakulta je rozdělena na dva specializované obory - informační technologie a komunikační a mediální studia.

Obor informační technologie poskytuje technické vzdělání v hlavních oblastech informatiky a informačních a komunikačních procesů. Studium kombinuje získávání teoretických poznatků a praktických dovedností
v oblastech programování, bezpečnosti datových sítí, vývoje databázových systémů, web designu a podpory koncových uživatelů.

Studium médií nabízí komplexní vhled do teorie sociální a mediální komunikace a do praktických aspektů působení nových médií ve filmu, fotografii, televizní tvorbě a rozhlasovém vysílání. Nabízíme specializace
na problematiku PR a marketingovou komunikaci, práci s digitálními a sociálními médii, redakčními systémy
a grafikou, redakci a tvorbu scénářů a kulturní management. Prostřednictvím stáží získávají absolventi konkrétní praktické zkušenosti z rozmanitých sektorů mediálního průmyslu.