• School of IT & Computing

    School of Business

  • School of Art & Design

    School of Art & Design

  • School of Media & IT

    School of Media & IT

Programy a fakulty

Prague College se člení na 3 fakulty, které zájemcům nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech.Všechny programy jsou akreditovány a absolventské tituly BA (Hons), BSc (Hons), MA, MSc jsou udělovány britskou veřejnou vysokou školou Teesside University, což zajišťuje vysokou kvalitu studia v souladu s přísnými britskými požadavky.

School of Business

Fakulta je zaměřena na studium obchodu, mezinárodní management, účetnictví a marketingu. Mimo jiné poskytuje přípravné kurzy ke zkouškám pro získání celosvětově uznávané kvalifikace v oblasti financí a účetnictví ACCA. Kvalitní a moderní výukové metody a úzká spolupráce s partnery na místní i mezinárodní úrovni je předpokladem pro úspěšnou budoucí kariéru ve zvoleném oboru. Studenti se též podílejí na výzkumných projektech zaměřených na získávání konkrétních praktických dovedností, jež jim umožňují aplikovat získané znalosti v praxi.  School of Art & Design

Studium na této fakultě klade důraz na rozvoj kreativity a inovativního myšlení a nabízí vzdělání v oblasti nových médií a grafického designu, jakož i v tradičních výtvarných disciplínách. Výuka bakalářských i magisterských programů probíhá v kvalitně technicky vybavených kreativních studiích pod vedením mezinárodního týmu uměleckých a pedagogických osobností a hostujících českých i zahraničních odborníků z praxe.School of Media & IT

Fakulta je rozdělena na dva specializované obory - informační technologie a komunikační a mediální studia. Pod vedením mezinárodního týmu pedagogů a hostujících lektorů poskytuje kvalitní technické vzdělání v hlavních oborech informatiky a informačních a komunikačních procesů. Studenti IT se pomocí metod, jež kombinují získávání teoretických poznatků a praktických dovedností, vzdělávají v oblastech programování, bezpečnosti datových sítí, vývoje databázových systémů, web designu a vývoj počítačových her.

Cílem studia médií je poskytnout studentům vhled do teorie sociální a mediální komunikace, i do praktických aspektů působení medií v oblastech TV, filmu, fotografie, a rozhlasového vysílání. Mohou se zaměřit na problematiku PR a marketingovou komunikaci, práci s digitálními a sociálními médii, redakčními systémy a grafiku, redakci a tvorbu scénářů a kulturní management. Prostřednictvím stáží získávají konkrétní praktické zkušenosti z rozmanitých sektorů mediálního průmyslu.