Proč právě my?

 
quote-marks

Naše dcera mohla na Prague College navázat na studium ve Velké Británii a po získání britského bakalářského titulu mohla pokračovat v magisterském programu na české univerzitě. Díky studiu na této škole se jí též podařilo snadno najít pracovní pozici ve zvoleném oboru a obstát ve výběrovém řízení, protože byla všestranně připravena na požadavky zaměstnavatele. Rovněž jsme ocenili možnost snížení školného při dobrém prospěchu a iniciativě ve studentské radě.

Eva Klimentová

 

Praktické vzdělání na vysoké odborné úrovni

V průběhu celého studia studenti rozvíjejí své odborné dovednosti v reálných projektech orientovaných na praxi a vypracovávají lokální i globální případové studie. Nabízíme povinné i volitelné praxe a pracovních stáže (tzv. internships) v partnerských organizacích. Absolventi si tak na pracovní trh s sebou odnášejí reprezentativní portfolio uskutečněných projektů, jež odrážejí jejich pracovní schopnosti i profesní potenciál.


Britská akreditace školy

Prague College je akreditovaná britskou univerzitou Teesside a organizací Pearson, která je etablovanou britskou vzdělávací institucí garantující výukové programy a učebnice ve více než 70 zemích světa.


Kvalitní výuka

V počtu studentů na jednoho učitele jsme výrazně pod průměrem vysokých škol v České republice i v Evropě (v průměru 15-25 studentů ve třídách oboru business a 12 studentů v oborech umění, designu, médií a informačních technologií). Díky tomu je důraz kladen na individuální výuku, rozšiřuje se prostor k diskuzi a k aktivnímu podílu studentů na vzdělávacím procesu. Pedagogický tým složený z odborníků s akademickou i profesní zkušeností v zahraničí vede studenty k rozvoji ve zvolených oborech i k uvědomění si své vlastní jedinečné hodnoty na trhu práce.


Komplexní hodnocení studentů a zpětná vazba

V bakalářských i magisterských programech se škola řídí vysoce individualizovaným a striktním systémem hodnocení všech studentských prací a projektů zavedeným na britských univerzitách (UK University Quality Assurance Standards - QAA, Pearson External Verifiers). Jde o vícefázový způsob hodnocení, na němž se podílí vyučující pedagogové, kolegové z příslušného oboru, a výsledky hodnocení jsou finálně posuzovány britskými externími examinátory nominovanými Teesside University a organizací Pearson. Zpětná vazba ve formě podrobných hodnotících komentářů je poskytovaná kontinuálně v průběhu akademického roku a zajišťuje maximální míru objektivity i soustavnou pedagogickou podporu studentů.


Pracovní uplatnění

Škola disponuje rozsáhlou sítí partnerských organizací (Industry Network), mezi něž patří místní i mezinárodní firmy a společnosti, které poskytují našim studentům možnosti stáží a nezřídka nabízí úspěšným absolventům první pracovní příležitosti. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádáme každoročně burzu práce (Job Fair), kde se studenti přímo setkávají se zástupci firem, seznamují se s jejich nabídkami i požadavky a učí se komunikovat s budoucími zaměstnavateli na profesionální úrovni.


Přátelská, vstřícná a mezinárodní

Naše škola nabízí neformální kreativní atmosféru založenou na bezprostředních vztazích mezi studenty a pedagogy, ovšem zároveň vysoce profesionální prostředí. Naši současní studenti pocházejí z více než sedmdesáti zemí, českých studentů máme přes 30%. Studentská rada a studentské aktivity napomáhají všem plně využít příležitostí, které nabízí hlavní město Praha i škola samotná.
 

Moderní vybavení

Díky modernímu vybavení a příjemnému prostředí umožňuje Prague College studium na úrovni srovnatelné s nejvyššími mezinárodními standardy. Studentům je k dispozici standard průmyslového softwaru, třídy jsou vybavené LCD obrazovkami a projektory. Dále u nás naleznete počítačové laboratoře, studovny, výtvarná studia a studia zařízená pro práci v oboru Creative Media Production. Studenti mohou využít Resource Centre (možnost zapůjčení technického vybavení), přístupu k digitálním informačním databázím a vědeckým knihovnám v ČR, wi-fi připojení a otevřenou terasu s kavárnou pro neformální setkávání. Umělecké obory mají k dispozici prostory zabírající tři patra zrekonstruované budovy bývalé továrny v centru Prahy. Nacházejí se zde studia kompletně vybavená pro výtvarnou, audio-vizuální a animovanou tvorbu.
 

Výborná lokalita

Nacházíme se v secesním měšťanském domě na prestižní adrese Královských Vinohrad naproti parku Riegrovy sady, v pěší vzdálenosti od Václavského náměstí a obchodního a historického centra Prahy. Výtvarná studia v centru Prahy jsou nedaleko stanice metra B Florenc (3 zastávky MHD od hlavního kampusu) a jsou studentům kreativních oborů přístupná v průběhu celého týdne.