• admissions

Kredity


Britský kreditní systém

Každý studijní modul je v britském systému ohodnocen určitým počtem kreditů, většinou jde o 15-20 kreditů, případně 40. Jeden kredit odpovídá 10 hodinám studijní zátěže. Studijní zátěž přitom zahrnuje jak hodiny strávené v posluchárně tak vlastní studium v knihovně nebo doma, jež student potřebuje k tomu, aby kurz úspěšně absolvoval z hlediska dosažení očekávaných výsledků výuky a hodnotících kritérií.

Rozsah hodin a studijní zátěž

Studijní zátěž se liší od rozsahu hodin strávených v přímém kontaktu s vyučujícími na přednáškách, seminářích a cvičeních, během hodnocení, zkoušek, testů a pod. (tzv. guided learning hours - GLH). Standardní kumulativní počet kreditů za studium v Británii činí 360 kreditů, tj.120 kreditů za rok. Na Prague College většinou studenti získávají 395 kreditních bodů.

Většině modulů v průběhu prvních dvou let studia na Prague College je přiřazeno 15 kreditů což odpovídá 60 hodinám stráveným v přímém kontaktu s vyučujícími (GLH). Časová náročnost jednotlivých modulů ovšem odpovídá přibližně 150 hodinám studijní zátěže.

V posledním roce bakalářského studijního programu, a navazujícího magisterského studijního programu je většině modulů přiřazeno 20 kreditů, to znamená, že polovina modulu odpovídá 10 kreditům.

ECTS kredity ve srovnání s britským kreditním systémem

V rámci evropského mezinárodně srovnatelného kreditního systému požadovaný objem práce studenta za rok má odpovídat zhruba 60 kreditním bodům, tj. přibližně polovina kreditů udělovaných v Británii.

Převedení kreditů

Pokud si přejete převést kredit ze svého současného či předešlého studia, pak je nezbytné nechat si vystavit oficiální výpis předmětů (transcript) a předložit ho Prague College k posouzení. Prague College dále uznává předchozí pracovní zkušenosti a v některých případech student získává kredit po posouzení zkušenosti s náplní předmětu studijním poradcem.