• Vítejte na britské vysoké škole - v Praze od roku 2004!

  Vítejte na britské vysoké škole - v Praze od roku 2004!

 • Prague College nabízí skvělé studijní i pracovní příležitosti

  Prague College nabízí skvělé studijní i pracovní příležitosti

 • Většina studentů na Prague College navštěvuje denní studium

  Většina studentů na Prague College navštěvuje denní studium

 • Naši lektoři přichází z významných univerzit z celého světa

  Naši lektoři přichází z významných univerzit z celého světa

Slovo ředitele Prague College

Vysoká škola Prague College letos oslaví patnáct let svého úspěšného působení na mezinárodní i české akademické scéně. Prague College si za dobu své existence získala pověst přední regionální univerzity s globálním přesahem. Díky unikátní nabídce studijních programů si vybudovala jedinečnou pozici v rámci univerzit ve střední Evropě. Je třeba zdůraznit zejména to, že výuka probíhá výhradně v anglickém jazyce a mezi přednášejícími jsou absolventi předních českých, evropských a severoamerických univerzit. Všechny programy a mezinárodně uznávané tituly (BA, MA, MSc) jsou akreditovány a udělovány ve spolupráci s britskou Teesside University, která také zajišt‘uje důsledný systém hodnocení studentů na základě kritérií, jimiž se řídí všechny veřejnoprávní univerzity ve Velké Británii.

Úspěšná pracovní a životní kariéra v jednadvacátém století vyžaduje jazykovou vybavenost, kulturní a sociální dovednosti potřebné pro život v mezinárodním prostředí, schopnost kombinovat obecné a odborné znalosti. Současný trh práce potřebuje absolventy, kteří umí kriticky myslet, dokáží pracovat s technologiemi a jsou ochotni se neustále učit.

Prague College zajištuje vysokou úroveň studijního prostředí studentům z celého světa v podmínkách dynamického rozvoje technologií, vzdělávání a výzkumu.

Pokud hledáte vysokou školu, po jejímž absolvování získáte mezinárodně uznávaný diplom a výrazně zvýšíte své šance na mezinárodním trhu práce, jste na správné adrese.

V případě zájmu prosím kontaktujte náš tým studijních poradců, případně přímo kohokoli z členů pedagogického sboru. Těším se na setkání s Vámi na Prague College.

Douglas Hajek

Douglas Hajek, MBA

Ředitel a zakladatel Prague College, garant britských akreditací College ve spolupráci s Teesside University, odborník s téměř třicetiletou praxí v oblasti mezinárodního vzdělávání a pedagogickými i manažerskými zkušenostmi z Kanady, Velké Británie, Japonska a České republiky, kde působí od roku 1991. Titul M.B.A. v oboru Higher Education Management získal v Institute of Education na University of London a na McGill University v Montrealu vystudoval bakalářský program v oboru historie a filozofie. Kromě řízení škol a vzdělávacích programů se podílel na vydávání knih a časopisů (Yazzyk Magazine) a produkci mezinárodních výstav (48. bienále v Benátkách, 1999). Je autorem publikací a konferenčních příspěvků k problematice nadnárodního vzdělávání ve střední Evropě.

Jeffrey Buehler, MA

Zástupce ředitele a spoluzakladatel Prague College, vede odbor Academic Services, který řídí a spravuje rozpočet, vnější vztahy a strategii rozvoje domácí i zahraniční spolupráce. Vystudoval magisterský program v oboru Applied Educational Leadership and Management v Institute of Education na University of London a bakalářský program Anglický jazyk a literatura na University of Wisconsin v Madisonu. Kromě pedagogické a manažerské činnosti se v minulosti věnoval kurátorské, překladatelské a ediční práci pro přední české instituce (Uměleckoprůmyslové muzeum), nakladatelství (Argo: Ladislav Sutnar - Design in Action), časopisy (Umělec International) a umělce Martina Zeta, Davida Černého, Jana Híska a Jiřího Černického.

 • Prague College je mezinárodní soukromou vysokou školou působící v Praze od roku 2004.

 • Prague College se na základě novely zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (§ 93b, bod 2, i) přihlásila v roce 2016 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k plnění informační povinnosti jako pobočka zahraniční VŠ působící v České republice. Je držitelkou oprávnění zde poskytovat vzdělávání v bakalářských a magisterských programech akreditovaných dle právních předpisů Velké Británie.

 • Bakalářské a magisterské tituly jsou garantovány a udělovány ve spolupráci s britskou veřejnou vysokou školou Teesside University.

 • Veškeré studium probíhá v angličtině a jeho struktura i kvalita je monitorována externími examinátory z britských vysokých škol v souladu s požadavky kladenými na veřejnoprávní vysokoškolské instituce ve Velké Británii.

 • Mezi vyučujícími pedagogy jsou absolventi evropských a severoamerických univerzit, čeští pedagogové s pracovní zkušeností ze zahraničí a hostující profesoři a odborníci z domácí a mezinárodní praxe.

 • Výuka je vedena formou individuálních a týmových projektů v malých seminárních skupinách a tvůrčích ateliérech.

 • Základem studijního procesu je propojení teoretických znalostí s rozvojem praktických dovedností a důrazem na uplatnění absolventů na mezinárodním i českém trhu práce.

 • Odborný základ z teoretické a praktické výuky zároveň umožňuje absolventům bakalářských studijních oborů pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Prague College či jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.

 • Devizou studia na Prague College je získávání kulturních a sociálních kompetencí v mezinárodní komunitě studentů více než padesáti národností.