• Vítejte na britské vysoké škole - v Praze od roku 2004!

  Vítejte na britské vysoké škole - v Praze od roku 2004!

 • Prague College nabízí skvělé studijní i pracovní příležitosti

  Prague College nabízí skvělé studijní i pracovní příležitosti

 • Většina studentů na Prague College navštěvuje denní studium

  Většina studentů na Prague College navštěvuje denní studium

 • Naši lektoři přichází z významných univerzit z celého světa

  Naši lektoři přichází z významných univerzit z celého světa

Mise a vize

Prague College je dynamická vzdělávací instituce, která aplikuje moderní vyučovací metody v široké škále profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Zaměřuje se na pedagogickou, vědecko-výzkumnou a uměleckou tvůrčí činnost, kterou propojuje s relevantní praxí v rámci konkrétních projektů napříč různými disciplínami. Naším posláním je poskytovat vysokoškolské vzdělání v mezinárodním a interdisciplinárním akademickém kontextu, a  s jeho pomocí zvyšovat šance absolventů k profesnímu uplatnění a vlastnímu podnikání. Tituly získané na naší škole usnadní cestu k dalšímu univerzitnímu vzdělání v České republice a v zahraničí.

 • Jsme mezioborová instituce změřená na uplatnění absolventů na domácím i mezinárodním pracovním trhu.
 • Podporujeme činnosti a projekty našich studentů, které přispívají k rozvoji sítě jejich kontaktů v různých zemích a kulturách.
 • K našim základním hodnotám patří otevřený, upřímný a odpovědný přístup v práci se studenty, lektory, zaměstnanci i našimi partnery.
 • Moderní výukové metody a nízký počet studentů ve třídách umožňuje pedagogům individuální přístup k potřebám a zájmům jednotlivých studentů. Podporuje jejich schopnost orientovat se v rostoucím množství zdrojů a efektivně je využívat ke splnění vlastních cílů.
 • Výzkumná a tvůrčí umělecká činnost související s praxí v daném oboru je nedílnou součástí naší výuky.