Centrum pro výzkum a interdisciplinární studie (CRIS)

Centrum pro výzkum a interdisciplinární studie (CRIS) vede Dr. Stefano Cavagnetto, vedoucí School of Business.

Centrum pro výzkum a interdisciplinární studie (CRIS)

Hlavním cílem CRIS je představit prostředí, které podporuje akademický výzkum a účast na seminářích a prezentacích v příslušných multidisciplinárních oborech na lokálních a mezinárodních konferencích. Dalším cílem je zveřejňovat relevantní výzkum v odborném časopise CRIS, který dává prostor studentům a členům Prague College, a zároveň akademickým pracovníkům z celého světa, publikovat a prezentovat svou vědeckou práci. Bulletin CRIS je vydáván nakladatelstvím De Gruyter Open, který je součástí vydavatelské skupiny De Gruyter .

Prague College je aktivní v mnoha českých, evropských i mezinárodních výzkumných a kulturních projektech. V rámci svých tří fakult a Centra pro výzkum a interdisciplinární studie (CRIS) se věnuje multidisciplinárním a mezinárodním aktivitám prostřednictvím různých konferencí a seminářů.

 

Výzkumné aktivity Prague College

Prague College je aktivní v mnoha českých, evropských i mezinárodních výzkumných a kulturních projektech. V rámci svých tří fakult a Centra pro výzkum a interdisciplinární studie (CRIS) se věnuje multidisciplinárním a mezinárodním aktivitám prostřednictvím různých konferencí a seminářů:


Prague College také nabízí workshopy, semináře a série odborných přednášek s účastníky z celého světa. Mezi tyto významné hosty, kteří přednášeli na Prague College, patří např. Bruce Sterling, Tomáš Sedláček, Veronika Burian, Filip Blažek, Mark Noad, Errol Donald, Andor Šándor , Jaroslav Bašta , Wilhelm Dietl a Simon Morris.