Časté dotazy

Odpovědi

Jaký je příjímací proces na Prague College?

Přijímací řízení začíná informativním pohovorem se zájemcem o studium, který se týká jeho preferencí. Na jejich základě studijní poradce vyhodnotí studijní program, který je pro něj nejvhodnější. Nejpodstatnější částí přijímacího řízení je závěrečný pohovor s lektorem, který se zájemci z České republiky probíhá na osobní úrovni přímo v Praze na Prague College.

zpět na otázky

Kdy začíná akademický semestr?

Školní rok je rozdělen na 2 semestry. Podzimní semestr začíná koncem září a letní v polovině února. 

zpět na otázky

Lze po absolvování bakalářského studia na Prague College pokračovat v magisterském programu MSc na Prague College či ve studiu Master/MBA na zahraničních univerzitách?

Absolventům, kteří se ucházejí o pokračování v magisterském studiu, je nabídnuto následné roční intenzivní studium na Prague College. Tento program je také nabízen ve spolupráci s britskou Teesside University. BA (Hons) International Management je mezinárodně uznávaný britský bakalářský program a naši absolventi se tedy mohou hlásit do příslušných magisterských programů kdekoliv na světě. Studenti ale musí projít příjímacím řízením dané univerzity.

zpět na otázky

Je titul Prague College uznávaný v zahraničí a v ČR?

Magisterské a bakalářské tituly jsou mezinárodně uznávané a udělované ve spolupráci s veřejnou britskou vysokou školou Teesside University. 

zpět na otázky

Co je to nostrifikace a pro jaké účely je potřebná?

Nostrifikace je uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice podle zákona o vysokých školách. Nostrifikace se provádí především za účelem:

  • dalšího studia na veřejných vysokých školách v ČR
  • výkonu některých druhů zaměstnání v ČR (např. některé orgány státní správy)

zpět na otázky

Jaké je procento českých a mezinárodnich studentů na Prague College a z jakých jsou států?

Na Prague College studují studenti z více než 80 zemí jako například Velká Británie, USA, Německo, Slovenská republika, Rusko, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Vietnam, Chorvatsko, Srbsko, Kazachstán, Německo, Rakousko, Francie, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Indie a mnoho dalších. Českých studentů máme v současnosti něco přes 40%.

zpět na otázky

Jaký je průměrný počet studentů ve třídě?

V oborech fakulty Art & Design a IT & Computing studuje maximálně 12 studentů ve třídě. V oborech fakulty Business studuje 15-25 studentů. Díky tomu máme jeden z nejnižších koeficientů počtu učitelů na počet studentů.

zpět na otázky

Jak úspěšní jsou absolventi v uplatnění v praxi?

91% absolventů nachází uplatnění ve studovaném oboru. Z toho 76% je zaměstnáno ve firmách a 15% samostatně podniká. Zbylých 9% pokračuje ve studiu. 43% našich absolventů zůstává v České republice a 57% se relokuje do zahraničí. Microsoft, DHL, Tesco, Exxon Mobil a Ogilvy jsou jen některé z mnoha velkých mezinárodních firem, kde naši absolventi pracovali v průběhu nebo po skončení studia a rozvíjeli tak svou kariéru.

zpět na otázky

Jaká je kvalita přednášejících a z jakého jsou prostředí?

Lektoři naší vysoké školy mají zkušenosti nejen z akademického, ale i profesního prostředí a mohou tak studentům předat praktické znalosti z oboru. Velké procento našich lektorů se dále aktivně podílí na výzkumu, jak v rámci Centra pro výzkum a interdisciplinární studie na Prague College, tak mimo ni v profesní akademické sféře. Naši lektoři často publikují své disertační práce, případové studie, odborné články či knihy u nás u v zahraničí.

zpět na otázky

Je výuka zaměřená jen na teorii nebo se přednáší a řeší i příklady z praxe?

Během výuky na Prague College dochází k propojování teorie a praxe. Studenti se učí jakým způsobem aplikovat teoretické studie do reálných projektů zadávaných partnerskými firmami v průběhu celého studia. Dále jsou studentům nabízeny stáže v širokém portfoliu partnerských firem, zaměřené na zdokonalení jejich zkušeností v daném oboru.

zpět na otázky

Zvou se na přednášky i experti z praxe jako například manažeři, či majitelé firem, aby studentům předali své praktické zkušenosti?

Významní odborníci přednáší na aktuální témata, která se vztahují k danému oboru, v rámci cyklu “Master Speaker Series” či jiných odborných přednášek organizovaných jednotlivými fakultami Prague College.

zpět na otázky

Organizuje Prague College pro studenty stáže a praxe ve společnostech?

Ano, studijní oddělení je v kontaktu s mnoha mezinárodními či českými společnostmi a studenti mají možnost získat pracovní nabídky již v průběhu studia či po absolutoriu. Naši studenti získali v průběhu studia pracovní stáže pro společnosti jako například Microsoft, Exxon Mobil, Monster, Ogillvy, Tesco a po úspěšném absolvování stáže jim byla v mnoha případech nabídnuta pracovní  pozice.

zpět na otázky

Mají studenti možnost získat stipendium?

Prague College úzce spolupracuje s jazykovou školou Jany Trubákové a poskytuje studentovi s nejlepšími výsledky z jazykové zkoušky ELSA stipendium na bakalářské studium v oborech Business a Computing.

Socialní stipendia jsou udělována vyjimečně a výhradně na základě individuálních potřeb žadatele.

zpět na otázky

Zajišťuje Prague College ubytování studentům?

Ano, Prague College nabízí svým studentům ubytování v moderní studentské rezidenci Botič. Rezidence se nachází ve stejné městské části, jako kampus Prague College, a je snadno dostupná MHD. Nabízí nadstandardně vybavené pokoje s připojením k rychlému internetu, se společnou kuchyní na patře, fitness centrem a recepcí otevřenou non-stop. V blízkosti rezidence se nachází spousta restaurací, obchodů, sportovišť, ale i okolní přírody pro odpočinek.

zpět na otázky

Jak probíhá vyučovací hodina?

Vyučovací hodina se vyznačuje úzkou spoluprací mezi studenty a lektory na daných projektech. Zvláštní důraz klademe na modelové scénáře zadávaných úkolů. Součástí hodin jsou různé prezentace, akademické projekty, případové studie, skupinové práce, zkoušky, semináře a práce v týmech, aby studentům co nejvíce kopírovaly realitu.

zpět na otázky

Jak se připravit na studium?

Příprava na studium v každém studijním oboru Prague College je rozdílná. Studijní poradci na Prague College jsou schopni zodpovědět jakékoliv specifické dotazy ze strany zájemců o studium. Pokud si nejste jisti svou úrovní anglického jazyka nebo máte zájem o absolvování jazykového testu, kontaktujte Admissions Specialist, Martinu Holubovou - martina.h@praguecollege.cz

zpět na otázky

Je možno změnit obor, předměty v průběhu studia?

Ano, ale v případě změny oboru, musí student nahlásit změnu na začátku akademického roku, ne v průběhu semestru. Student může změnit předmět do jednoho týdne po začátku výuky.

zpět na otázky

Jak by měl vypadat motivation letter/essay? Co má obsahovat?

Motivační dopis je důležitou součástí přijímacího řízení. Uchazeč by v něm měl napsat důvody, proč se rozhodl studovat daný program na Prague College a jaké jsou jeho osobní a profesní cíle. Délka dopisu je u jednotlivých programů rozdílná.

zpět na otázky

Přikládáte nějakou váhu maturitnímu vysvědčení?

Přijetí do všech bakalářských programů je podmíněno zdárným ukončením středoškolského studia a získáním maturity. Během závěrečného pohovoru lektor mimo jiné ohodnocuje i výsledky z maturitního vysvědčení.

zpět na otázky

 

Nabízí Prague College kluby či jiná sdružení pro studenty?

Student Council – Studentská Rada je aktivní a vlivnou součástí Prague College. Každoročně pořádá nejrůznější akce, organizuje společenské aktivity, shání peníze pro charitu, a také jedná s vedením školy o tom, jak ještě více studentům zpříjemnit život na Prague College.
Humanities Society - Humanitní Sdružení provozováno studenty Prague College z různých oborů. Je určeno pro všechny zájemce o humanitní obory jako je filozofie, psychologie, sociologie a další obory.
Alumni Association - Posláním asociace absolventů Prague College je budovat a udržovat vzájemný a dlouhotrvající vztah mezi Prague College a komunitou bývalých i současných studentů, rodinných příslušníků a přátel.
Interest Clubs - pokrývají zájmy studentů z různých oblastí. V rámci Interest Clubs je možné hrát fotbal, cvičit jogu, běhat, zdokonalovat své prezentační schopnosti či se naučit meditovat. 

zpět na otázky

Jaký je rozdíl mezi tituly Master a MBA?

MSc - Master of Science
Program je vhodný pro absolventy vysoké školy s vědeckou či technickou specializací ale i humanitních a společenskovědních oborů. MSc je udělován jako základní postgraduální hodnost před MPh a PhD. MSc na Prague College se zaměřuje na oblasti informačních technologií - MSc Computing - a managementu v mezinárodní sféře - MSc International Management. V České republice odpovídá program MSc hodností inženýrskému či magisterskému studiu na vysokých školách.

MBA - (na Prague College nenabízíme)
Program je vhodný pro absolventy univerzity zaměřené především na management, ale i jiné obory, jako např. logistika či finance. Titul MBA (nebo také M.B.A.) je anglická zkratka pro Master of Business Administration. V doslovném českém překladu jde o titul magistra v obchodní administrativě, což představuje ukončení vysokoškolského postgraduálního studijního programu. Ten je zpravidla zaměřený na oblast managementu. Titul MBA, který se uvádí za jménem, lze získat úspěšnou obhajobou projektu popř. master's thesis. Pro program MBA je většinou požadována praxe pod dobu 5 let.

zpět na otázky