Poradní výbor

9.4.2014

Prague College, jedna z nejprestižnějších pražských univerzit s výukou v anglickém jazyce, dnes oznámila zahájení činnosti svého nového Poradního výboru, skupinky nezávislých a mezinárodních expertů s rozsáhlými pedagogickými a profesními zkušenostmi, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a odborné znalosti na podporu školy. Účelem výboru je poskytovat poradenství při akademické a institucionální strategii, která je východiskem pro další vývoj školy.

Poradní výbor je jednou z několika iniciativ, kterou škola v roce 2014, kdy slaví své desáté výročí, představuje. Mezi další patří nedávno spuštěný projekt „Industry Network“, čtyřdenní pracovní veletrh, který se konal před několika týdny, a nadcházející červnová speciální konference o strategii, financích, etice a CSR.

Douglas Hajek, jeden ze zakladatelů školy a její ředitel o této nejnovější iniciativě řekl:

„Jsem velmi spokojen s neuvěřitelným záběrem a odborností členů našeho Poradního výboru. Prague College se ve střední Evropě stala silnou institucí, my na těchto pevných základech stavíme a těšíme se na další vývoj v budoucnu. Vynikající poradní výbor jako ten, který jsme sestavili a který se uvolil s námi spolupracovat, je základním kamenem budoucího rozvoje našeho ústavu.“

Úplný seznam členů je tento:

 • Profesor Ronald Barnett je emeritním profesorem vysokého školství na Institute of Education v Londýně, kde působil jako rektor pro profesní rozvoj a prorektor pro dlouhodobější strategii. Ve své akademické činnosti se snaží podporovat sociální filozofii univerzity, ve které se pokouší najít kreativní koncepce a praktické principy, které by nabídly způsoby obohacení univerzit a vysokoškolského vzdělání.  
 • Bruce Sterling je legendárním americkým autorem science fiction, proslavily ho zejména romány, které napomohly definovat žánr kyberpunk. Mezi jeho nebeletristická díla patří The Hacker Crackdown, Law and Disorder on the Electronic Frontier (1992), Tomorrow Now: Envisioning the next fifty years (2003) and Shaping Things (2005). Působil jako „rezidenční vizionář“ (Visionary in Residence“) v Art Center College of Design v Pasadeně. Byl také hostujícím kurátorem na festivalu Share Festival of Digital Art and Culture v italském Turíně a rezidenčím vizionářem na Sandberg Institute v Amsterdamu.
 • Dr. Liz Marr je ředitelkou Centra pro integraci a kolaborativní spolupráci (Centre for Inclusion and Collaborative Partnerships) na Open University ve Velké Británii. Odpovídá za celkové strategické směřování a hladký provoz centra, které má na starosti spolupráci při nostrifikaci vzdělání a dohlíží na přípravu a realizaci vstupního kurikula. Je také šéfredaktorkou mezinárodního žurnálu Widening Participation and Lifelong Learning and Teaching in the International Social Sciences (Rozšiřující účast a celoživotní vzdělávání a výuka v mezinárodních společenských vědách).
 • Dr. Rachel Forsyth je hlavní lektorkou fakulty Příprava a inovace kurikula (Curriculum Development and Innovation) na Manchester Metropolitan University ve Velké Británii a spoluautorkou knihy Krize identity: Práce na vysokých školách  ve 21. století (Identity Crisis: Working in HE in the 21st Century). Zajímá se hlavně o zajišťování kvality, správu kurikula a hodnocení vysokého školství.
 • Ing. Helena Šebková, CSc. je ředitelkou Centra pro studium vysokého školství, české veřejné výzkumné instituce. V letech 2004-2008 byla národní koordinátorkou projektu OECD: Thematic Review of Tertiary Education for the Czech Republic (Tematický přehled o terciárním vzdělávání v České republice) a v nedávné době také koordinátorkou mezinárodního projektu o evropských normách zajišťování kvality na institucionální úrovni.
 • Radomír Špok je výkonným ředitelem institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, kde odpovídá za finanční řízení think-tanků. Kromě této funkce pracuje také jako nezávislý hodnotitel projektů a programů se zaměřením na nevládní organizace. Je členem Výboru pro EU, což je orgán vlády České republiky pro nevládní neziskové organizace, a výkonným ředitelem občanského sdružení United World Colleges Czech National Committee.
 • Minoru Kasuya se zapojil do japonského projektu zřizování International Pacific College (IPC) na Novém Zélandě v roce 1987, čímž zde vznikla jedna z  prvních soukromých institucí s právem udělovat vysokoškolské tituly. V IPC působil jako generální ředitel dvacet let v letech 1998-2008 a za svůj přínos pro vzdělání získal novozélandský řád za zásluhy Member of New Zealand Order of Merit.
 • Piercarlo Grimaldi je zakládajícím rektorem a prezidentem akademického senátu University of Gastronomic Sciences v Itálii. Stejně jako Prague College začala tato univerzita fungovat asi před deseti lety a zaměřuje se na inovativní a experimentální vzdělávání. Profesor Grimaldi vyučuje kulturní antropologii a je jedním z nejdůležitějších lidí, kteří se podíleli na zavedení hnutí „slow food“ v Itálii i na celém světě.

První schůzka Poradního výboru, která bude zároveň výroční, se uskuteční přímo před začátkem nového akademického roku v týdnu od 15. září. Všechny výše uvedené osoby se jí v Praze osobně zúčastní.

Prague College nabízí univerzitní programy ve spolupráci s Teesside University ve Velké Británii. Má tři fakulty: Business Management, Computing a Art & Design. Vzniklo zde také výzkumné středisko, jehož konference a publikace dosáhly mezinárodního uznání.


Poznámky: 

Univerzita Prague College byla založena v roce 2004. Nabízí programy v oblasti podnikání, mezinárodního managementu, účetnictví, financí, grafického designu, výtvarného umění (experimentální média) a výpočetní techniky. Je akreditována univerzitou Teesside University ve Velké Británii, která byla v letech 2009 až 2010 jmenována časopisem Times Higher Education „Britskou univerzitou roku“. Pro rok 2012/13 stejně jako 2013/14 byla Prague College uznána unií Cambridge University Students‘ Union jako „velmi atraktivní volba pro britské absolventy, kteří mají zájem o praktické vysokoškolské vzdělání, jež je relevantní pro jejich kariéru“. V roce 2013 přijala Prague College 623 studentů a zaměstnala 69 členů fakulty

 • Professor Ronald Barnett

  Professor Ronald Barnett

 • Bruce Sterling

  Bruce Sterling

 • Dr. Liz Marr

  Dr. Liz Marr

 • Dr. Rachel Forsyth

  Dr. Rachel Forsyth

 • Ing. Helena Šebková, CSc.

  Ing. Helena Šebková, CSc.

 • Radomír Špok

  Radomír Špok

 • Minoru Kasuya

  Minoru Kasuya

 • Professor Piercarlo Grimaldi

  Professor Piercarlo Grimaldi