Teesside University

Počátky našeho dlouhodobého partnerství s Teesside University se datují do roku 2008 a v průběhu deseti let se rozšířilo na strategické spojenectví ve všech typech studijních programů. V rámci tohoto systému jsou bakalářské a magisterské programy nabízené Prague College schvalovány a akreditovány Teesside University, která zároveň zajišt’uje kvalitu struktury a obsahu výuky. Teesside University je tak garantem mezinárodně uznávaných britských vysokoškolských diplomů.

Teesside University je jednou z nejmladších britských univerzit, jež si díky masivním státním investicím
do vysokoškolské infrastruktury vybudovala pozici respektované, inovativní a moderní akademické instituce s bohatým mezinárodním profilem 
a nadstandardní podporou studentů. V současnosti nabízí více než dvaceti tisícům studentů programy v řadě oborů, včetně práva, kriminologie, inženýrství, pedagogiky, IT, designu a ekonomie. Studium je zacílené zejména na rozvoj praktických profesních zkušeností a vytváření odborných předpokladů pro budoucí kariérní růst absolventů.

Teesside University získala řadu ocenění, včetně Queen’s Anniversary Prize za vynikající práci v oblasti podnikání a zapojení studentů do praxe (2013) a prestižního titulu “Univerzita roku” udíleného každoročně předním britským časopisem zaměřeným na oblast vysokoškolského vzdělávání Times Higher Education (2009).

Popis programů (text v anglickém jazyce):

Master's Programmes

Bachelor's Programmes