Teesside University

Teesside University je hlavním akademickým partnerem pro všechny bakalářské a magisterské programy.

Naše akademické programy jsou vyučovány ve spolupráci s Teesside University, inovativní a moderní univerzitou s bohatým mezinárodním profilem, jež se vyznačuje nadstandardní podporou studentů. Nabízí programy zacílené na profesní rozvoj a vytváření odborných předpokladů pro budoucí kariérní růst absolventů.

Podobně jako všechny veřejně financované vysoké školy ve Velké Británii, je TU kontrolována Agenturou pro zajišťování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání (Quality Assurance Agency for Higher Education), vnitrostátním orgánem Velké Británie odpovědným za externí nezávislou kontrolu obsahu a formy výuky.

Teesside University získala řadu ocenění, včetně Queen's Anniversary Prize za vynikající práci v oblasti podnikání a zapojení studentů do praxe (2013) a prestižního titulu "Univerzita rokuudíleného každoročně předním profesním časopisem zaměřeným na oblast vysokoškolského vzdělávání Times Higher Education (2009).

Popis programů (text v anglickém jazyce):

Master's Programmes

Bachelor's Programmes