Pearson BTEC

Pearson BTEC (původně známý jako Edexcel), se kterým Prague College spolupracuje již od roku 2005, je největší veřejnou organizací zodpovědnou za akreditaci a dohled nad profesními a akademickými programy mnoha vysokých a vyšších škol ve Velké Británii.

Pearson je řízen regulačním orgánem britské vlády Ofqual, a pomáhá tak každoročně stovkám tisíců studentů po celém světě dosáhnout vzdělávacích a profesních cílů. Pearson se účastní vývoje a udělování ocenění jak akademických, tak odborných kvalifikací, včetně Higher National Diploma (HND), A Levels a řady Business and Technology Education Council (BTEC) kvalifikací.

Pearson BTEC HND mají hodnotu 240 kreditů Britského vyššího vzdělávání, rovnající se 120 ECTS kreditům a jsou ekvivalentem prvních dvou let standardního evropského bakalářského studia. Studenti bakalářských studijních programů na Prague College studují první dva roky HND program a pokračují třetím ročníkem studia ve spolupráci s Teesside University.

Prague College rovněž nabízí nultý ročník pro přípravu na další studium ukončený tzv. Foundation Diploma Art & Design a Business. Nabízíme také celou řadu profesních kvalifikací dalšího vzdělávání tzv. Professional Diploma na fakultách School of Business a School of Media and IT.

Činnost komise tzv. externích examinátorů je klíčovou součástí samostatného procesu zajišťování kvality všech Pearson BTEC programů. Její členové monitorují a navštěvují Prague College jednou či dvakrát do roka a hodnotí průběh a výsledky výukových programů.

Informace v anglickém jazyce: Regulační orgán Ofqual