Pearson BTEC (původně známý jako Edexel), se kterým Prague College spolupracuje již od roku 2005, je největší veřejnou organizací zodpovědnou za akreditaci a dohled nad profesními a akademickými programy mnoha vysokých a vyšších škol ve Velké Británii.

Pearson BTEC

Pearson je řízen regulačním orgánem britské vlády Ofqual, a pomáhá tak každoročně stovkám tisíců studentů po celém světě dosáhnout jejich vzdělávacích a profesních cílů. Pearson se účastní vývoje a udělování ocenění jak akademických, tak odborných kvalifikací, včetně Higher National Diploma (HND), A levels a řady BTEC kvalifikací.

Pearson BTEC HND mají hodnotu 240 kreditů Britského vyššího vzdělávání, rovnající se 120 ECTS kreditům, jsou ekvivalentem prvních dvou let standardního evropského bakalářského studia. Studenti bakalářských studijních programů na Prague College studují první dva roky HND program a pokračují třetím ročníkem studia ve spolupráci s Teesside University.

Prague College je akreditována touto organizací k výuce studijních programů HND v České Republice. Výuka podléhá přísným pravidlům a je pečlivě sledována v rámci všech oborů. 

Prague College rovněž nabízí kvalifikaci Foundation Diploma in Art and Design a několik certifikátů, které jsou součástí našich Foundation Diploma in Computing and Foundation Diploma in Business. Nabízíme také celou řadu BTEC profesních kvalifikací v obou School of Business a School of Computing. V neposlední řadě využíváme LCCI mezinárodní kvalifikace, nyní součást Pearson, jako externí zkoušky pro náš program English for Higher Education.

Externí ověřovatelé jsou klíčovou součástí samostatného procesu zajišťování kvality všech Pearson BTEC programů. Tyto externí ověřovatelé monitorují a navštěvují Prague College jednou či dvakrát za dva roky a důsledně posuzují HND programy na nejvyšší možné úrovni. 

Pro více informací o procesu externího ověřování nebo naší akreditace s Pearson v rámci udělování BTEC kvalifikací kontaktujte Jeffrey Buehlera, zástupce ředitele a vedoucího akademického sboru na Prague College.
 

Related