<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=761728413859829&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Zdeněk Starý

Zdenek’s role at Prague College is Rektor of the Czech University Accreditation and Programmes.

Zdenek chaired the Department of General Linguistics at Charles University and served two terms in Charles University Senate. He also pursues his own professional and educational interests in general linguistics.

Zdeněk teaches courses in general linguistics focusing namely on language structure and issue of cognitive linguistics (undergraduate and graduate level) and tutors PhD linguistics students. 

Zdeněk holds a CSc. degree in General Linguistics (Charles University) and MA degrees in Czech Studies, Aesthetics and Mathematics (Charles University). He is Associate Professor in General Linguistics.

He has been a visiting Associate Professor with the University of Virginia and held a Senior Fulbright Scholarship in the US and a Rockefeller Foundation Fellowship in Bellagio, Italy.

Zdeněk’s research tackles issues of language understanding, interlingual interface and linguistics methodology.

Czech:

Rektor Akcent College. Zdeněk působil jako vedoucí katedry lingvistika na Karlově univerzitě a byl členem Senátu Karlovy univerzity po dvě volební období. Vedle toho se věnuje vědecké a pedagogické činnosti. 

Zdeněk učí kurzu se zaměřením na struktury jazyka a kognitivní otázky jazykové komunikace, a to jak v rámci bakalářského, tak magisterského studia. Je konzultantem doktorského studia lingvistiky na Kalově univerzitě.

Zdeněk je CSc. v obecné lingvistice (Karlova univerzita), magisterských diplomů v bohemistice, estetice (Filozofická fakulta Karlovy Univerzita) a matematice (Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity). Je docentem obecné jazykovědy.

Působil jako hostující docent na University of Virginia v US, jako Senior Fulbright Scholarv US a jako Rockefeller Foundation FellowBelagiu v Itálii.

Zdeňkova badatelské činnost se zaměřuje na problematiku porozumění jazykové komunikaci, na problematiku přechodu mezi jazyky a na otázky metodologie lingvistiky.

Position

Rektor, Czech University Accreditation & Programmes (Akcent College VŠ)

Faculty or Department

Senior Management Group

Education

MA – Czech Studies & Aesthetics, Charles University
MA – Mathematics, Charles University
PhDr. – Comparative Literature, Charles University
CSc. – General Linguistics, Charles University